Outsourcing

Mange mindre virksomheder har i dag brug for en kvalitets, eller miljøchef til at have fokus på lovgivning og sikre gennemførelse af en række opgaver i virksomheden. Grundet virksomhedens størrelse kan det være en fordel, at outsource en del af arbejdet til specialister på området, som er tilknyttet virksomheden et antal timer om måneden alt efter jeres behov.

Det frigør ressourcer, nye kompetancer til virksomheden og mulighed for sparring.

Hos FLEX-management kan I få en aftale med det antal timer i ønsker. Aftalen kan til enhver tid reguleres begge vejen.

Opgaverne vi kan løse i jeres virksomhed, er alle relateret til kvalitet, miljø, arbejdsmiljø, kvalitet eller LEAN, hvor vi har stor erfaring.

Vi har under downloads lavet forslag til forskellige aftaler, men en aftale med os, kan naturligvis laves helt efter jeres ønske.

For nye eller mindre virksomheder, har vi startup pakken Basic, som vil være en god start for alle nye virksomheder.

Lovgivning

Vi sikrer at I har et overblik over relevant lovgivning, og informerer altid ved revisioner, som vi tolker for jer.

Sparring

Har jeres ledelse eller kvalitets, og miljøansvarlig behov for sparring og inspiration, bidrager vi gerne med dette.

Træning

Husker I løbende træning af medarbejder i relevante opgaver, ellers gør di gerne dette efter fast koncept.

Jeres fordele


En aftale om outsourcing med FLEX management giver mere luft i hverdagen, og sikrer samtidig at tingene bliver gjort, så jeres virksomhed overholder lovgivning og udvikler sig.

Yderligere information


Ønsker I yderligere information om, hvad en aftale vil indebære for jer, og hvilke muligheder I har kontakt venligst.

Carsten Martens
Konsulent

Mobil: 31 51 77 93
cm@flexmanagement.com